Under Tallarna

MODELLER FÖR TÄTORTSNÄRA MARK

MODELLER FÖR TÄTORTSNÄRA MARK På vilka sätt kan vi använda tätortsnära mark för att gynna lokalmatproduktion, ökad kunskap om mat, biologisk mångfald och klimatfrågor? Denna och liknande frågor har Under Tallarna fått från såväl odlare, konstnärer, kommunala tjänstemän och politiker genom åren. Här nedan delar vi med oss av vår spaning av fyra modeller och …

MODELLER FÖR TÄTORTSNÄRA MARK Läs mer »

Prissättning vid arrende

Prissättning av arrenden Att navigera i arrendelagstiftning och prissättning kan vara knepigt för en ny odlare därför riktar sig denna del framförallt till nya arrendatorer. Många jordägare har redan mycket kunskap på området men kan här öka sin förståelse av just trädgårdsodling. Flera faktorer påverkar prissättningen, dels en variation i priset på själva jordbruksmarken men …

Prissättning vid arrende Läs mer »

Beskriv din idé

Beskriv din idé Här finns beskrivet två verktyg man kan använda för att beskriva sin idé kring ett arrenden, den första är en checklista med frågor om arrendet vilket som passar både en odlare och en jordägare och den andra är en mall för att skissa på affärsmodeller för en odlare/blivande arrendator. Checklista med frågor …

Beskriv din idé Läs mer »

VÄGEN TILL ETT ARRENDEAVTAL

VÄGEN TILL ETT ARRENDEAVTAL Detta är en guide för att förstå hur en arrendeprocess kring upplåtelse av odlingsmark för småskalig yrkesmässig trädgårdsodling kan gå till. Guiden riktar sig både till markägare, även kallade jordägare som söker odlare samt till odlare/blivande arrendator som söker mark att odla.  En stor utmaning inom lantbruket och inom trädgårdsodling är …

VÄGEN TILL ETT ARRENDEAVTAL Läs mer »