Om oss

Under Tallarna är en tvärdisciplinär mötesplats med matproduktion i fokus. Vi verkar genom platsens ekologi med att stärka livsväven och inspirera till levnadssätt som är i enlighet med biosfären. Under Tallarna drivs i form av ett kooperativ med personer som har olika ingångar till platsen. Tillsammans verkar vi i en gemensam riktning. Vår verksamhet kan delas in i tre områden: 
–  Andelsjordbruk med grönsaksförsäljning.
– Kulturscen och mötesplats med sammankomster kring mat, odling och samhällsutveckling.
– Kurs- och besöksverksamhet.  

Den helhet som vi kallar Under Tallarna är vad som växer fram ur våra samlade erfarenheter från en rad olika fält, men också ur platsens egna naturliga kvaliteter och ur de hundratals människor som på olika sätt, av olika anledningar och i olika utsträckning söker sig till skogsbrynet för att samskapa platsen med oss.

Som presentation av oss själva har vi valt att skriva personligt om varifrån vi kommer, var vi står just nu och vart vi är på väg.

Här nedan finns ett par poddavsnitt med och om Under Tallarna. Första är från 7 maj 2021 där Simone Grind och Robin Tidblom gästade podden kliMATen. Den finns här nedan och även på Spotify.  

Här kan du lyssna på podden Odlarna när Simone Grind berättar om Under Tallarna. Intervjun Spelades in den 2 oktober 2018. Avsnittet finns där poddar finns. Samt här nedan på Soundcloud.