Män i klimatkrisen

Samarbetet mellan organisationen MÄN och Under Tallarna har pågått sedan metoo, vintern 2017/2018. MÄN utvecklade ett samtalsmaterial efter #metoo för att möta alla de män som sökte sig till organisationen. Grupper startades runtom i landet. MÄN och Under Tallarna har utgått från detta samtalsmaterial och även inkluderat hur patriarkala mönster och normer om maskulinitet möjliggör övergrepp mot såväl kvinnor (och människor) som mot naturen. I samarbetet utforskar vi hur vi kan välja ömsesidighet och omsorg för att utveckla en jämställd och hållbar värld fri från våld mot människor och natur. Det har tagit sig uttryck i form av 5 mansgrupper som setts 8 gånger per grupp, en fullsatt killmiddag med 30 deltagare och ett par seminarium i Stockholm om manlighet och klimatkrisen. 

Under 2019 har organisationen MÄN arbetat fram en samtalsguide baserat på det arbete som gjorts och som pilottestas på Under Tallarna under 2020 med två grupper i januari och februari. Samtalsguiden är ett resultat av ett nära samarbete mellan 
MÄN, Chalmers och Under Tallarna. Samarbetet har också inkluderat: Karin Styrén, Pernilla Hagbert, Pella Thiel, samt Gustaf Sörnmo och Frida Ekerlund från organisationen Vardagens Civilkurage.

Praktiskt bygger den på övningar och instruktioner som prövats fram med fem grupper sedan våren 2018. Teoretiskt grundar sig prototypen på Martin Hultman och Paul Pulés bok Ecological Masculinites.

Viktig inspiration till metodiken kommer från Joanna Macy´s arbete med ”The work that reconnects” och ”Aktivt hopp”.

Kontakt
Vill du delta i nästa samtalsgrupp eller söker kontakt av annan anledning ta kontakt med  Vidar Vetterfalk tel 073 666 60 60 eller mail 
vidar.vetterfalk@mfj.se