Mötesplats för Grön Utveckling

Spela videoklipp

Mötesplats för grön utveckling i Järna 2019-2020
Idén är att utveckla och etablera ett forum för mötet mellan odling-, mat- och miljösektorn. Projektet ska öka intresset för matproduktion genom att bjuda in och informera allmänheten, utbilda beslutsfattarna, stärka områdets producenter och locka nya människor till yrken inom produktion av mat. Genom aktiviteter, evenemang, nätverk och informationsspridning ska projektet kanalisera det växande breda intresse som finns kring matproduktion som ett kraftfullt verktyg för ett mer hållbart samhälle.

Med detta projekt kommer vi bland annat att skapa
– En inspirerande besöksträdgård som engagerar allmänheten
– Ett nätverksforum för framtidens matproduktion
– En rad utbildningstillfällen för proffs inom mat- och odlingssektorn
– En årlig nordisk Mat-konferens
– En årlig skördefest
– 40 ”Lärande i fält” –dagar för praktisk förståelse
– Sammanlagt ca 100 evenemang/aktiviteter där lokalbefolkning, turister, samarbetspartners och professionella möts.
– En metodutveckling kring odling på kommunal mark

Projektet har beviljats stöd från
Leader Sörmlandskusten med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.