Mötesplats för Grön Utveckling

Spela videoklipp

Mötesplats för grön utveckling i Järna 2019-2020 (avslutat projekt)

Under Tallarna har sedan starten 2012 varit en plattform för odling, mat och kultur. Under 2018 gjordes ett utvecklingsarbete som resulterade i ett Leaderfinansierat tvåårigt projekt med namn Mötesplats för grön utveckling. Idén var att utveckla och etablera Stockholm-Sörmlands rådande forum för mötet mellan odling, mat och miljö. Projektet syftade till att öka intresset för matproduktion genom att bjuda in och informera allmänheten, utbilda beslutsfattarna, stärka områdets producenter och locka nya och unga till yrken inom produktion av mat. 2500 personer har deltagit i aktiviteterna och 9500 har besökt platsen under projektets två år. Över 100 aktiviteter, evenemang, och nätverksträffar har genomförts tillsammans med över 64 samarbetspartners. Projektet har kanaliserat det växande breda intresse som finns kring matproduktion som ett kraftfullt verktyg för ett mer hållbart samhälle och resulterat i att fler företag startats, Järna som centrum för hållbar mat har stärks. Det har även lett till några konkreta vägar framåt för verksamheten b.la. en odlinginkubator som startar våren 2021 ledd av Under Tallarna tillsammans med Södertälje Kommun och Nibble Stiftelsen med fem blivande entreprenörer som deltagare.

Under Tallarna vann Södertälje Kommuns hållbarhetspris 2020 för sitt arbete med projektet och sin övriga verksamhet med motiveringen:
Under Tallarna bidrar till hållbarhet från flera perspektiv. Under Tallarna inspirerar både på lokal, regional och nationell nivå med sitt arbete inom mat, odling och ökad självförsörjning. Under Tallarna bidrar även till hållbarhet genom att skapa nätverk och sprida kunskap med aktiviteter som kulturarrangemang och kurser. De är föregångare och inspirerar till att utveckla nya lösningar för ett samhälle i samklang med naturen.

Projektet beviljates stöd från Leader Sörmlandskusten med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.