Integritetspolicy

Integritetspolicy för hantering av personuppgifter

Uppdaterad 2021.07.02

Hantering av personuppgifter
Hur Tuna Kooperativ Ekonomisk Förening (refererat till som Under Tallarna i denna text) använder dina personuppgifter och vilka möjligheter och rättigheter du har.

Under Tallarna tar datasäkerhet och personlig integritet på stort allvar och värnar om ditt samtycke. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna underlätta ditt deltagande i våra aktiviteter, erbjuda dig våra tjänster och nyheter om vad som pågår på platsen. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver för ändamålet.

Nedan beskriver vi hur vi samlar vi in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Har du några frågor om vår hantering av personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@undertallarna.se

Vilken information samlar vi in?
Vilka uppgifter vi samlar in och hur de används är beroende av vilken eller vilka av våra aktiviteter eller tjänster det handlar om. Detta dokument som beskriver vår hantering av personuppgifter täcker all data som vi samlar in, till exempel från nyhetsbrev, webbplats, sociala media, kontakt per telefon eller mejl.

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och/eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller använder vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, konferens, bokar ett studiebesök, eller lokal. När du anmäler att du vill få nyhetsbrev, blir stödmedlem, anmäler intresse att bli andelsägare/grönsaksprenumerant eller interagerar med oss på sociala medier.

Denna information kan vara:
Person och kontaktinformation – namn, adress, e-post, telefon, yrkesroll, arbetsplats
Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, person- eller organisationsnummer ev. annan faktureringsinformation
Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du köper t.ex ev. allergier (endast i de fall det krävs), önskemål kring utförande osv.

Ändamål med behandlingen
Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, för evenemang, kurs, bokningar eller för andra syften. Med andra ord för att vi ska kunna kunna kontakta våra andelsägare, stödmedlemmar och andra kunder i syfte att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster/aktiviteter. Nedan kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer samt vilken laglig grund vi stödjer vår användning på.

Beställa tjänster/ produkter/ event/ studiebesök och tecknar avtal med oss:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Företag/Organisation
 • Person- eller Organisationsnummer
 • Adressuppgifter
 • Faktureringsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Ärendeuppgifter
 • *Meddelande
 • *Specialkost
 • * Kunskapsnivå i ämnet för evenemanget

*är alltid frivilligt
Vi använder oss av tjänsterna Google Drive och Google Formulär för lagring och insamling av uppgifter.
Laglig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Kurs och evenemangsanmälan:

 • Namn på deltagare
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adressuppgifter
 • *Kön
 • *Meddelande
 • *Specialkost
 • * Kunskapsnivå i ämnet för evenemanget

*är alltid frivilligt
Vi använder oss av tjänsterna Google Drive och Google Formulär för lagring och insamling av uppgifter.
Laglig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Nyhetsbrev:

 • Namn
 • E-post

Vi använder oss av tjänsten MailChimp för att skicka nyhetsbrev till dig. Där samlas uppgift om namn samt mejladress för att kunna skicka efter att du själv valt att teckna en prenumeration. Dina uppgifter samlas även på vår mejllista på Google Drive.
Laglig grund: Samtycke

Överföring av personuppgifter
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part. Utlämning av personuppgifter som du lämnat till oss via e-post, formulär för nyhetsbrev eller via muntlig kontakt med oss kommer endast överföras till tredje part i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet som till exempel genomförande av en kurs. De personuppgifter som du som kund lämnar vid t.ex. kurs (matallergier) och vid event lämnas aldrig ut till tredje part om inte en leverantör/samarbetspartner behöver information för att uppfylla sin del av avtalet/uppdraget.

Hur länge sparas uppgifterna?
Om du skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev sparas ditt namn och e-postadress på vår mejllista på Google Drive och i MailChimp. Där sparas de tills vidare för att vi ska kunna göra utskick med nyheter och uppdateringar om Under Tallarna per mejl.  Du kan när som helst avregistrera dig från vårt e-postregister genom att klicka på länken längst ner i mejlet, eller kontakta oss på: info@undertallarna.se. Då tar vi bort dina uppgifter inom 14 dagar. Nyhetsbrev informerar endast om Under Tallarna och relaterade ämnen.
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syftet för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter
Om du är registrerad hos oss har du flera rättigheter du bör känna till.

 • Rätten att få personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
  rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blivit ändrade
 • Du har rätt att bli glömd och få dina uppgifter raderade hos oss.

Det finns undantag då vi inte kan radera uppgifter om dig, exempelvis i bokföringen om du är kund hos oss så behöver vi spara dina uppgifter under längre tid enligt lag. Alltså gäller även följande; vi kan inte radera dina uppgifterna om de krävs för att fullgöra ingått avtal eller om annan svensk eller europeisk lag., domstols- eller myndighetsbeslut säger annat samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du finna att det inte finns berättigande skäl eller att berättigat intresse är felaktigt har du rätt att invända mot behandlingen.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicy för hantering av personuppgifter
Detta dokument kan komma att ändras. Den senaste versionen kommer alltid att finnas på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Det är Tuna Kooperativ Ekonomisk Förening som är personuppgiftsansvarig och Ossian Tidblom är dataskyddsombud. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära att de rättas eller för att begära att vi ska begränsa behandlingen. Du har också rätt att göra invändningar eller begära att dina uppgifter raderas.

Kontakta oss på: info@undertallarna.se