Aktuellt

Grönsaker

Hos oss säljs alla grönsaker via vårt Andelsjordbruk, en form av prenumerationsmodell som skapar mervärden för både odlare, konsumenten och ekosystemet (läs mer om modellen). Vill du vara med och njuta av Under Tallarnas grönsaker i 2021 så går det att göra en intresseanmälan.

Mötesplats

Under 2019 och 2020 driver vi Leader finansierade projektet Mötesplats För Grön Utveckling i Järna. Genom aktiviteter, evenemang, nätverk och informationsspridning ska projektet kanalisera det växande intresset för matproduktion som finns i samhället. Under 2020 planerar vi ett trettiotal evenemang och aktiviteter kopplat till projektet, på grund av COVID-19 kommer dock en del ändringar att göras. 

Utveckling

Under Tallarna deltar i pilot- och samarbetsprojektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker. Det finns många fördelar med fleråriga grönsaker. De krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Dessutom utökas antalet arter och släkten i odlingslandskapet som ger större mångfald.