Aktuellt

Köp grönsaker

Hos oss säljs alla grönsaker via vårt Andelsjordbruk, en form av prenumerationsmodell som skapar mervärden för både odlare, konsumenten och ekosystemet. Vill du vara med och njuta av Under Tallarnas grönsaker i 2021 så läs mer via länken nedan.

Odlingsinkubator

Har du en dröm om att arbeta med odling i framtiden? Har du en affärside inom de gröna näringarna som du vill pröva ut? Sverige behöver öka sin matproduktion och trösklarna för att bli odlingsentreprenör behöver bli lägre. Därför kör Under Tallarna och Södertälje Kommun igång en företagsinkubator för personer som vill starta ett odlingsrelaterat företag eller som vill testa en affärsidé. Under säsongen 2021 får du som deltagare i programmet tillgång till mark, växthustunnel, verktyg, affärsutveckling, odlingscoaching, mentor, nätverk och möjliga försäljningskanaler.

Utvecklingsprojekt

Under Tallarna deltar i pilot- och samarbetsprojektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker. Det finns många fördelar med fleråriga grönsaker. De krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Dessutom utökas antalet arter och släkten i odlingslandskapet som ger större mångfald.