SÖDERTÄLJE ODLINGSINKUBATOR 2022

Under Tallarnas Odlingsinkubator 2022

Har du en dröm om att jobba med odling i framtiden? Har du en affärside inom de gröna näringarna som du vill pröva ut? En odlingsinkubator riktar sig till personer som är intresserade av att komma igång med sin affärsidé inom odling, målet är att det ska startas fler företag inom primärproduktion i Södertälje kommun. Sverige behöver öka sin matproduktion och trösklarna för att börja med odling eller testa livet som entreprenör inom odling behöver bli lägre. 

Därför kör Under Tallarna i samarbete med LEADER Sörmlandskusten, Jordbruksverket, Södertälje Kommun, Nibble Stiftelsen/Järna Naturbruksgymnasium, Skillebyholm, återigen en företagsinkubator för personer som vill starta ett odlingsrelaterat företag eller har en affärsidé som behöver utforskas.Under säsongen 2022 får du som deltagare i programmet tillgång till mark, växthus för plantuppdrivning, verktyg, affärsutveckling, odlingscoaching, mentor, nätverk och möjliga försäljningskanaler. Programmet pågår från maj till och med november säsongen 2022. 

 För att delta i programmet behövs följande:

  • En affärside i utvecklingsstadiet eller en nystartad verksamhet
  • En intention om att odla professionellt.
  • Förkunskaper i odling
  • Minst 12 timmar i veckan från maj t.o.m. november att dedikera till programmet/odlandet.
  • Möjlighet att ta sig till inkubatorn på Under Tallarna i Järna, Nibble handelsträdgård eller tillgång till egen mark. 
  • Samarbetsvilja kring resurser. 
  • Vissa egna resurser för inköp av förbrukningsmaterial såsom tex. fröer, kompost, förpackningar 

 Om detta låter intressant för dig kontakta oss så pratar vi igenom möjligheten och antagningsprocessen. Programmet har begränsat antal platser. Arrangörsgruppen förbehåller sig rätten av avgöra vilka som har störst möjlighet att tillgodogöra sig programmet. Platserna tillsätts löpande under april. 

 Robin Tidblom    0735-302103    robin@undertallarna.se

 Johan Nilsson    0703547856     johantraggae@gmail.com

 

En odlingsinkubator riktar sig till personer som är intresserade av att komma igång med sin affärsidé inom odling och målet är att det ska startas fler företag inom primärproduktion i Södertälje kommun. Sverige behöver fler odlare för att öka sin självförsörjningsgrad och Södertälje har som mål att antalet yrkesodlare ska öka i kommunen. Samtidigt kan det vara höga trösklar att ta sig in i odlingsbranschen – det kan vara svårt att hitta mark att odla på eller möjlighet att finansiera sin idé.  

 

Inkubatorsprogrammet 2021

Under april till november 2021 får deltagarna tillgång till mark, utrustning, mentorer, odlingscoachning och affärsutveckling. Framför allt är det en möjlighet för odlaren att utan stora investeringar testköra sin företagsidé i en gynnsam miljö.  

Det var 40 sökande till Södertälje odlingsinkubator 2021, varav fem har blivit utvalda att ingå i årets program. Tre av dessa kommer att odla på Nibble Handelsträdgård i Ytterjärna och två kommer att odla på sina respektive gårdar. 

 

Bild från en affärsutvecklingsövning med deltagarna i programmet

Deltagarna i 2021 års odlingsinkubatorsprogram är Nicklas Göthlin, Mirjam Nurminiemi och Martina Ström samt José Bravo med odling på Nibble Handelsträdgård. Med egna mark/gård deltar Malin Edqvist från Västra Lida hösngård i Hölö och Tora Nyberg och Elsa Gélas på  Sörbro Gård i Vårdinge.

Presentation av Företagsidéerna

Deltagarna har själv skrivit presentationer av sina “verksamheter”/företagidéer. De sju deltagarna i programmet ingår i fem verksamheter som går att läsa om här nedan. 

Vi är ört- och ogräsfantaster som vill odla vilt, vackert och gott. Det vi inte säljer färskt torkar vi och förädlar. Det handlar om kryddväxter, örter, ätliga eller vackra blommor och nyttiga bönor. Vi är kreativa flyttfåglar som vill slå rot. Tack vare inkubatorsprogrammet via Under tallarna i samarbete med Södertälje kommun kan vi nu få testa vår idé och odla fram en temporär plats. En prunkande oas som vi gärna bjuder in i, vare sig du vill ånga med örter, krydda din själ eller känna doften av blommor. 

Plats
Nibble Handelsträdgård


Kontakt 
Mirjam mirjamisabella@gmail.com
Martina annamartina83@hotmail.com

Många av oss har tappat kontakten med den naturliga och levande maten. Det finns en stor vinst i att återknyta och återupptäcka vad fermenterad mat kan göra för vårt välbefinnande. 

Genom att äta levande mjölksyrade grönsaker, surkål, kimchi, tempeh så ökar vi chansen att dessa goda bakterier återigen ska få fotfäste så de kan pumpa ut vitaminer, näringsämnen och dessutom pånytt orkestrera och förstärka de delar av vårt immunförsvar som utgår ifrån magen och skydda oss ifrån gifter och sjukdomar. 

Jag ska odla giftfria grönsaker och producera fermenterade produkter. Fermenteringarna kommer dessutom att berikas, så utöver den vilda bakterifaunan som finns naturligt i exempelvis vitkål, så använder jag en probiotica startkultur innehållande några av de för oss viktigaste bakteriestammarna med dokumenterade positiva effekter. 

Plats
Nibble Handelsträdgård

Kontakt
Nicklas Göthlin 070-733 50 74 nicklas.gothlin@gmail.com 

Mer information kommer. 

Plats
Nibble Handelsträdgård

Kontakt
José Bravo, mer info kommer.

Sörbro Trädgård är en plats där vi ger utrymme för att se vad som växer fram ur oss och ur jorden. Vi fördjupar oss i odlandet, provar på att odla på större yta och tar vara på jorden.
Trädgården ligger på Sörbro gård där vi odlar en mångfald av grönsaker och blommor på friland. Odlingen blir en naturlig del av gårdens kretslopp då vi använder foderrester som täckmaterial och gödsel från djuren i odlingen.

Vi träffades förra året på Vårdinge folkhögskola och linjen Ekologisk odlingträdgård och hantverk. Efter utbildningens slut i vintras fick Tora möjlighet att ta över odlingsmarken på Sörbro gård där hon också är bosatt. Elsa blev snabbt intresserad och ville hoppa på projektet och strax därefter började vi med planering av året.
Våran ambition är att ta vara på de verktyg, material och kunskaper som finns på gården och lokalt. Vi vill erbjuda människor i närområdet schysst producerad mat och säljer därför våra grönsaker i gårdsbutiken på Sörbro och via lokala REKO-ringar.

Plats 
Sörbro gård i Mölnbo/Vårdinge

Kontakt
Elsa Gélas och Tora Nyberg
Info@sorbrotradgard.se

Se även deras Instagramkonto här

I min trädgård i Hölö har jag mina odlingar och en hönsgård och försäljning av ägg från frigående hönor. Jag odlar grönsaker på friland och i mindre växthus och vill utveckla det till en mindre verksamhet med en gårdsbutik.

Plats
Egen gård i Hölö


Kontakt
Malin Edqvist malinedqvist72@gmail.com
Se även gårdens Instagram 

 

Läs mer om inkubatorn i Landets Fria, LT eller lyssna på Simone som berättar om det i P4