Om skogsbrynet

Foto av Leonarda Arcidiacono

Skogsbrynet
Skogsbrynet utgör ett gränsland mellan skogen och samhället, mellan naturen och kulturen. Det är en utkant och därmed också en mötesplats för människor som är intresserade av att närma sig det som ännu är okänt. I detta gränsland kan motsatser mötas och berika varandra: kaoset och ordningen, friheten och ansvaret, det påtagliga och det obegripliga. Här odlar och förädlar vi både sånt som växer ur jorden och sånt som växer inom och mellan oss människor.

Platsen
Platsen är en mycket gammal tunagård som brukats på olika sätt sedan järnåldern. Ett flertal stenlämningar i anslutning till skogsbrynet antyder att människor under tusentals år använt platsen för rådslag och riter. Marken vi använder består av 1,8 hektar som vi arrenderar av Södertälje kommun. På denna yta har vi bland annat anlagt tre dammar, ett 120 kvm stort växthus, en skogsträdgård med perenn växtlighet och ett flertal fält och terrasser med annuella växter.

Odlingarna
Vi blandar medvetet ett flertal odlingstekniker för att på bästa sätt bygga upp jorden och skapa förutsättningar för ett småskaligt regenerativt jordbruk. Bland annat täckodlar vi med kompost och använder oss av biokol för att skapa optimala förutsättningar för ett livskraftigt mikroklimat i jorden. Inspiration kommer från olika odlingstekniker i olika delar av världen.

Växthuset
Växthuset är kärnan i skogsbrynet, inte bara sett till dess centrala placering utan också sett till dess utformning och funktion. Här inne börjar varje odlingssäsong när vi planerar och strukturerar upp våra planer för sommaren samtidigt som de första gröna skotten skjuter upp ur sina brätten. Växthuset möjliggör en betydligt längre säsong i och med att den annars så korta sommaren sträcks ut åt båda hållen – vilket ger en kortare vår och en senare höst.

Kunskapandet
Vi är inga experter. Eller rättare sagt: trots att vi alla är mycket kunniga inom olika kunskapsfält så är det inte fråga om något samarbete byggt på meriter. Istället har vi alla medvetet valt att gå in i en mycket omfattande läroprocess, där vi alla är både lärare och elever, experter och nybörjare. Vi tror på görandet, på de direktupplevda erfarenheterna och på det fria utforskandet som drivs av kunskapslust och skaparglädje. Vi lär hela tiden in och ut, både på plats i Skogsbrynet som ett naturligt resultat av det arbete vi utför, men också med formellt i form av kurser och workshops, både i skogsbrynet och som gästlärare och föreläsare på andra skolor och arbetsplatser.

Samskapandet
Utöver det som växer ur jorden odlar vi även mer immateriella saker vid Under Tallarna, bland annat medvetenhet, frihet och relationer. Medvetenheten växer både inom oss själva och i andra som besöker platsen i längre eller kortare stunder. Detta sker både i samtal och genom det praktiska arbetet. Friheten växer i takt med erfarenheterna vi gör på platsen, med dessa följer även en växande tillit till vad som är möjligt för oss och andra människor att åstadkomma. Även relationer växer sig allt starkare och får allt djupare rötter genom arbetet på platsen. Det gäller bland annat vår relation till oss själva och till varandra, men även till ett stadigt växande nätverk av likasinnade som verkar i andra delar av orten, landet och världen.