Intention

Varje vinter sedan 2012 har ett orienteringsarbete pågått för att förstå gruppens och platsen riktning för framtiden. 2019 användes Holistic Management som verktyg för att skapa en helhetsblick på existensen.

Syfte och mening
Att med biosfären som förebild verka och bygga en kultur i överflöd och synergi. Genom att verka från, för och igenom en plats och dess ekologi och möjligheter, som bidrar till att vår tillvaro är i kontakt och i ständigt lärande. Att genom förståelse och helhetssyn forma och vara lyhörda i våra ledarskap, och vårt samarbete. värna det kreativa, kärleksfulla, nyfikna, lekfulla och i det sträva efter att vara sanna och autentiska. Att vara en primär oas bortom det rådande samhällets kapitalism och stress. Skapa möten och kultur som främjar, relationer, lokalsamhället, bygger broar och Inspirerar till förändring. Skapa en plats och plattform för liv – ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Vad vi anser vara livskvalitet
– Vi värdesätter högt att respektera oss själva och andra samt att ta ansvar för våra handlingar.
– Vi strävar mot minimalt slöseri i alla former av kapital och resurser.
– Att vi har tid och utrymme till att vårda och värna våra nära och kära.
– Vi värderar högt ett utvecklande förhållningssätt som läker och skapar trygghet.
– Att stärka och hitta vår plats i ekosystemet.
– Att vi är ekonomiskt självstyrande, stabila och skuldfria samtidigt som vi bygger verkliga tillgångar för framtida generationer på ett uthålligt och resilient vis.
– Vi vill ha tillgång till och skapa rent vatten och ren mat, och underhålla vår hälsa genom stärkande arbete och att äta högkvalitativ säsongsmat med högt näringsinnehåll.
– Vi trivs och frodas av att dela den kunskap och erfarenhet av gynnsamma lösningar och bidrar till att andra ska kunna göra likadant.
– Vi älskar, lever för och leker fram vårt livslånga lärande, och är öppna för och skapar plats för innovation.

Tillvägagångsätt
Skapande
– Innovation inom odling, utbildning, kultur och förädling.

Värnande av ekosystemet
– Maximera fotosyntesen på plats
– Att skapa habitat som till fullo stödjer det levandes behov/uttryck
– Använda oss av regenerativa tekniker för att minimera oljeberoendet.
– Att återställa vatten-, kol- och näringscyklerna genom att efterlikna naturens processer.

Bygga community
– Genom klar, öppen, respektfull och ärlig kommunikation internt och låta det synas och återspeglas externt. – Genom utmärkta direkta relationer med kunder och samarbetspartners.

Hållbart ledarskap
– Kontinuerligt omvärdera vårt holistiska syfte och våra ledningsprocesser.
– Visa upp en socialt juste och hållbar affärsverksamhet genom transparens.