Kulturscen

Bild: Andreas Bagge. Tyst vandring genom trädgården med Clara Bankefors – konstnär, dansare och koreograf, en del av konstprojektet Källan 2020

Sedan starten 2012 har vi drivits av en stark övertygelse om att det agrara fältet och det kulturella fältet har möjlighet att bindas samman för att stödja varandra i att skapa mening och engagemang inom respektive fält, och att det är en kraftfull och spännande väg in till den helhetsförståelse vi strävar efter att ingjuta och fördjupa.

Den kultur vi härbärgerat och skapat utrymme för senaste åtta åren har på olika sätt berört teman kring ekologisk känslighet och vad det innebär att vara en del av naturen. Vid varje tillfälle tar det sig uttryck i mötet mellan flertalet konstnärer och konstnärliga uttryck där trädgården utgör scenografin.
Vårt kalendarium följer årstiderna. Exempelvis:
Vår – fröbytardag med workshops och mindre musikakt.
Försommar – Mini-festival kring mat med flertalet spelningar.
Sensommar – Stor skördefest en musikalisk akt och en eller flera mindre akter, dj`s, performativa undersökande workshops sammanknutet med en matupplevelse.
Hösten – trädgårdsbiokvällar med visningar i trädgården.

Varje säsong har vi även bjudit in konstnärer och arrangörer/producenter att bidra med sina verk eller skapa nya utifrån vad platsen väcker hos dem eller vad som behöver utmanas. Vi har samarbetat med Art Lab Gnesta, Grafikens Hus, Oona recordings, Arkeolog 8 och m. fl. 2020 skulle vi varit värd för kulturevenemang med eco-arts pionjären Newton Harrisson men istället kom corona och vi själva fick kliva in och skapa ett verk; Källan, i samarbete med och producerat av Mossutställningar. Håll utkik i vårt evenemangskalendarium för kommande kulturevenemang.

I slutet på 2020 fick Under Tallarna ett mindre krisstöd från Kulturrådet.