Ossian Tidblom

“Hälsingland som landskap har format och färgat mig. Detsamma gäller de relationer och sammanhang jag verkat i, som alla har närmat sig lärande genom görande. Jag har levt i konstant process och rörelse, oavsett vilket fält som jag för tillfället befunnit mig i. Drivkraften är en sorts kanaliserad hyperaktivitet i kombination med lusten att lära och göra, inte främst genom intellektet utan genom hela den människa som är jag. Ett ständigt samlande på erfarenheter gör att jag idag lever ett liv i rikedom och lyx, inte ekonomiskt men på nästan alla andra sätt. För mig är Under Tallarna både ett resultat av detta sätt att vara människa och en medvetet skapad förutsättning för att möjliggöra detsamma även för andra. Källan till allt överflöd är alltid nuvarande ögonblick – det är i nuet jag stått, i nuet jag står och i nuet jag vill fortsätta att leva mitt liv. Den egna nyfikenheten, lusten, kraften, kreativiteten och initiativförmågan måste vårdas och ges utrymme att växa, för mig och många andra människor är Under Tallarna just en sådan plats.”

Tillbaka