Robin Tidblom

“Min hemvist är alltid skogen.

Min hemvist är i det kritiskt reflekterande.

Min hållning har alltid varit lösnings orienterad.

Min hemvist är djupt rotad i altruism

Mitt ursprung är vagabondens.

Mitt ursprung är virvlande dans.

Mitt ursprung är egalitär.

Jag slukades av staden.

Mina rötter är sammanflätade i alltet.

Min ena fot står djupt ned i myllan medan den andra foten dansar lätt i skogsbrynet.

Mitt kall är anarkiskt.

Jag Leker  i det gemensamma.”

Tillbaka