Okategoriserade

MODELLER FÖR TÄTORTSNÄRA MARK

MODELLER FÖR TÄTORTSNÄRA MARK På vilka sätt kan vi använda tätortsnära mark för att gynna lokalmatproduktion, ökad kunskap om mat, biologisk mångfald och klimatfrågor? Denna och liknande frågor har Under Tallarna fått från såväl odlare, konstnärer, kommunala tjänstemän och politiker genom åren. Här nedan delar vi med oss av vår spaning av fyra modeller och …

MODELLER FÖR TÄTORTSNÄRA MARK Läs mer »

Prissättning vid arrende

Prissättning av arrenden Att navigera i arrendelagstiftning och prissättning kan vara knepigt för en ny odlare därför riktar sig denna del framförallt till nya arrendatorer. Många jordägare har redan mycket kunskap på området men kan här öka sin förståelse av just trädgårdsodling. Flera faktorer påverkar prissättningen, dels en variation i priset på själva jordbruksmarken men …

Prissättning vid arrende Läs mer »