Prissättning av arrenden

En kort introduktionsguide till prissättning av arrenden avsedda för småskalig yrkesmässig grönsaksodling. Foto av Christian Ferm

Att navigera i arrendelagstiftning och prissättning kan vara knepigt för en ny odlare därför riktar sig denna del framförallt till nya arrendatorer. Många jordägare har redan mycket kunskap på området men kan här öka sin förståelse av just trädgårdsodling.

Flera faktorer påverkar prissättningen, dels en variation i priset på själva jordbruksmarken men i sammanhang gällande småskalig odling med liten yta så skiljer sig priset mer beroende av vad som ingår i arrendet gällande byggnader, infrastruktur, vatten, geografiskt läge etc. Genomsnittspriset för att arrendera åkermark 2018 var 1815 kr per hektar och år, källa. Enligt Jordbruksverkets siffror var arrendepriserna högst i Götalands södra slättbygder där en hektar åker i snitt kostade 4 231 kronor. I norra Sverige var motsvarande pris 374 kronor. Källa. För att det ska bli tydligt är det en bra ide att skriva in i avtalet vad arrendekostnaden baseras på. Till exempel vad jordbruksmarken kostar / hektar och vad byggnaderna kostar osv.  

Olika typer av jordägare har också olika prissättningsmodeller. På kommunal mark kan det finns ett politiskt beslut (tex. Göteborg) kring prissättning på jordbruksarrenden medan det i andra kommuner (tex. Södertälje) prissätts enligt anbudsförfarande (arrendatorn lägger ett anbud). Därför är det viktigt att jämföra med andra jordbruksarrenden med liknande förutsättningar och förhandla tills båda parter är nöjda.  

Vanliga faktorer som påverkar priset

Prissättningsmodell – Anbud, jordbruksverkets snitt i ett område eller fast pris utifrån tex. politiskt beslut.
Stödrätter – Gäller endast vid mer än 4hk mark. Kolla upp vad som gäller på er mark här
– Geografiskt läge – Närhet till marknaden eller glesbygd
– Odlingsbar yta – Ytans storlek
– Infrastruktur – Bevattning, byggnader, staket osv. 
– Fastighetens skick – Underhållsbehov 
– Investeringar – Avskrivningar på gjorda investeringar eller möjlighet att göra investeringar
– Markens skick – Jordkvalitet, dränering
– Arrendeform – Jordbruksarrende, lägenhetsarrende
– Hobbyodling eller kommersiell odling – Vissa jordägare skiljer på dessa två och har olika prissättningar.

Lönsamhetsfokus och avkastningsförmåga
Att ha en lönsam produktion är en överlevnadsfråga för jordbruket i dess helhet. Det är viktigt att bägge parter i ett arrendeavtal har en god samsyn om sambandet mellan arrendets (arrendemarkens) avkastningsförmåga och arrendeavgiften, en olönsam yta ska alltså kosta mindre än en lönsam produktiv odlingyta. Jordägaren bör alltså inte sätta vilket pris som helst som ersättning. Enligt jordabalken ska arrendeavgiften vara skälig och vad som anses skäligt är en fråga som avgörs mot bakgrund av bland annat arrenderättens avkastningsförmåga. Ett bra sätt att få en uppfattning om priset är att se till den statistik som finns gällande arrendepriserna för det område som marken ligger inom. Statistiken finns hos jordbruksverket. Källor: LRF och Lavendla

Prisexempel för arrende för småskalig odling

Vi gjorde en enkel enkät och frågade medlemmarna i gruppen Småskalig Grönsaksproduktion om deras arrenden, och vill här med visa några exempel på hur prissättning kan se ut för en arrendator som är småskalig odlare. Dessa fjorton exempel är organiserade i arrendets storleksordning. Ytan är beräknad i hektar (ha), en hektar är 10.000 kvadratmeter. Sista frågan kring areal-stöd tillkom efter att flera redan svara, så det kan vara fler som har stöd än vad som framgår.

Hur stor yta är arrendet på?Vart ligger platsen?Vad är det för arrendeform?Vem är jordägare?Vad ingår i arrendet?Kostad per år?Hur är arrendet prissatt?Om rätt till areal-stöd. Vem får stödet?
0,15 haUppsala KommunSidoarrendePrivat jordägareÅkermark betalar extra för plog o harvning750 krLika som kommunens arrende 0,50 per kvm
0,2 haLunds kommunSidoarrendePrivat jordägareÅkermark1500 kr ex momsDelvis baserad på andra arrenden som jordärgaren hadeÄgaren
0,225 haKarlskrona kommunGårdsarrendePrivat jordägareDel i lada till förråd och plantuppdragning, kylrum, åkermark, egen brunn, restaurangkök för catering och förädling. Ensilage, träflis samt byggmaterial.0 kr inkl momsÄgarna är odlare, har populär ekobutik. De är glada att fler odlar på platsen & levererar till butiken. Arbetar även som kock på platsen som en del av avtalet.
0,25 haLudvika kommunSidoarrendeEn förening1500 kr inkl moms
0,25 haLidingö kommunSidoarrendeKommun /annan offentlig aktörÅkermark, 2 bodar totalt 40 m27600 kr ex momsFörsta gången de arrenderar ut marken, så markpriset är baserad på tycke.
0,4 ha friland och 300 kvm växthusMariestads kommunGårdsarrendePrivat jordägareMark, växthus, bostadshus, uthus10.000 kr ex moms
0,5 haÖlandSidoarrendePrivat jordägareBrunn2500 kr ex momsStandardÄgaren
1 haÖrebro KommunSidoarrendePrivat jordägareinget3000 kr ex momsNormalt för bördig mark i området
1 haGötene KommunSidoarrendePrivat jordägareÅkermark2 500krÄgarens kravÄgaren
1,8 haSödertälje KommunSidoarrendeKommun /annan offentlig aktörlada, torp, brunn,50.000 inkl momsMarknadspris enligt jordägaren. Torpet enligt fritidshus och marken enligt jordbruksarrende till marknadspris
2 haSimrishamns kommunSidoarrendePrivat jordägareÅkermark, ca 5000m2 för grönsaksodling, 5000m2 grishage och 1ha vall.Jordbruksstödet plus 1500 krDet är samma pris som tidigare arrendator betalade. Han hade marken som vall.
4 haUddevalla kommunGårdsarrendePrivat jordägare3 överlopsbyggnader, parkering, stängsel mm24.000 kr inkl moms
7 haHaninge kommunSidoarrendeKommun /annan offentlig aktörbetesmark7 000 kr
40 haNora kommunSidoarrendePrivat jordägareStallar, ekonomibyggnader, åkermark, betesmark60.000 kr ex. moms40000 för mark, 20000 för byggnader. Hyr av svärfar, så prissatt på ”annat sätt”Jag

Vi hoppas denna introduktionsguide till prissättning av arrenden för småskalig yrkesmässig grönsaksodling kan hjälpa er framåt.

Guiden är producerad som en del av Under Tallarnas Leader projekt Mötesplats För Grön Utveckling i Järna som syftar till att utveckla och etablera ett forum för mötet mellan odling, mat och miljö mellan 2018-2020.

Tack till Co-grow, Torp Säteri/Rosenhanska, Husby Gård, Södertälje Kommun, Göteborg Kommun/Stadsbruk och medlemmarna i gruppen Småskalig Grönsaksproduktion.
— Simone Grind och Yannick Porter , Under Tallarna, december 2020