Arrende

Beskriv din idé

Beskriv din idé Här finns beskrivet två verktyg man kan använda för att beskriva sin idé kring ett arrenden, den första är en checklista med frågor om arrendet vilket som passar både en odlare och en jordägare och den andra är en mall för att skissa på affärsmodeller för en odlare/blivande arrendator. Checklista med frågor …

Beskriv din idé Läs mer »

VÄGEN TILL ETT ARRENDEAVTAL

VÄGEN TILL ETT ARRENDEAVTAL Detta är en guide för att förstå hur en arrendeprocess kring upplåtelse av odlingsmark för småskalig yrkesmässig trädgårdsodling kan gå till. Guiden riktar sig både till markägare, även kallade jordägare som söker odlare samt till odlare/blivande arrendator som söker mark att odla.  En stor utmaning inom lantbruket och inom trädgårdsodling är …

VÄGEN TILL ETT ARRENDEAVTAL Läs mer »