Vad är ett Andelsjordbruk

Andelsjordbruk bygger på modellen Community Supported Agriculture (CSA), som är en form för hur vår matkonsumtion ska kunna vara en aktiv handling för ett välmående ekosystem, vår kropps välbefinnande, rättvisa för råvaruproducenter och livskvalitet för alla inblandade.

Genom att bli medlem i ett andelsjordbruk stödjer man en odlingsplats, får en direktrelation till en matproducent och får full insyn i hur maten produceras.

Iden bygger på att skapa nära stabila samarbeten mellan medlemmar, odlare och trädgård. Ett medlemskap gör att odlaren vet att deras produkt blir såld och därmed kan odla det som gynnar trädgården och ekosystemet bäst. Samtidigt kan också fokus ligga på att odla istället för att lägga tiden på distribution och försäljning. Odlaren får då också en jämn översikt över ekonomin som inte följer marknadens osäkra princip. Därtill skapar medlemskapet ett nätverk av människor som stärker trädgården med engagemang, nyfikenhet och expertis.

Kort sagt innebär det att du som medveten konsument är med och delar den ekonomiska risken för en så osäker verksamhet som småskalig grönsaksodling.

När vi började med modellen 2013 fanns det ca fyra andelsjordbruk inspirerade av CSA-modellen i Sverige, nu finns det cirka 45 företag som driver andelsjordbruk. Modellen gör att fler vågar ge sig på den djärva satsning det innebär att börja odla grönsaker på ett hållbart sätt. En eloge till alla dem!

Fördelar med andelsjordbruk

Nyskördade fräscha grönsaker direkt från trädgården med ett brett utbud av sorter. Intentionen att odla högkvalitativa grönsaker som smakar fantastiskt och har ett högt näringsinnehåll. Odlat med massa kärlek.

Vi vill skapa stärkande och långsiktiga relationer till jorden och vårt lokalsamhälle. Vi har en intention om att praktisera odlingsmetoder som skapar sunda och vitala jordar. Genom andelsjordbruket blir konsumenten delaktig och får insyn. Genom kontinuerliga utvärderingar är medlemmarna med och tycker till om vad som ska odlas.

Lokalproducerade grönsaker för lokalsamhället. Inga bekämpningsmedel, inga gödningsmedel, inget GMO. Minimerad användning av förpackningar, transporter och maskiner.

Genom att konsumenten förbinder sig att köpa grönsaker säkerställs inkomsten för producenten. Pengarna stannar hos producenten och konsumenten istället för hos mellanhanden. Bättre för producenten, kunden och planeten.