Skräddarsydda kurser

Syftet med Under Tallarnas utbildning är att bidra till vidgade perspektiv och därigenom öka livskvaliteten för den enskilde och dennes förståelse för det som är okänt i kollektiv, samhälle och natur. Lärandet på platsen sker i otaliga former både informellt och formellt. Här nedan beskriver vi det formella lärandet vi erbjuder skolklasser, arbetsgrupper, företagsledningar och föreningsmedlemmar.

Den helhet vi ämnar att förmedla utgår från en mängd fält där våra kompetenser och forskningsområden ofta berör varandra i en strävan om se oss själva som en del av både naturens och samhällets ekosystem. Vår undervisning sker inom tre ämnen; odling, mat och miljö. Inom dessa ämnen utforskar vi även nya sätt att förhålla oss till ekonomi, makt och tid, som går långt bortom det som råder i dagens samhälle. 

Pedagogik

Helhetsyn

En helhetssyn på tillvaron genomsyrar vårt arbete. Vi föredrar att undervisa tillsammans, oftast i en kombination av ämnen för att uppnå synergier och dynamik.​

Behov och lust

Deltagarnas behov är vår utgångspunkt. Uppläggen är säsongsanpassade för att möta platsens och naturens behov. Hos oss är alla lärare och studenter, nybörjare och experter, vi tror på det fria utforskandet som drivs av kunskapslust och skaparglädje. Vi använder det som sker på platsen och vårt egna utforskande som pedagogiska verktyg för att öka relevansen och meningsfullheten för alla inblandade.

Upplevelsebaserat

Vi använder ofta kombinationer av smak, lukt, känsel, hörsel och syn för att genom sinnena skapa förståelse och förändring. Vi tror på görandet, på de direktupplevda erfarenheterna där vi varvar görande, sinnesobservation och reflektion.

Exempel på skräddarsydda upplägg

Under Tallarna besöks av allt från förskolor till universitet samt en mängd föreningar och företag varje år. Oftast tar vi emot grupper på upp till 25 personer men det finns flera undantag där konferenser ordnats med mer än 100 deltagare. Här är exempel på tre olika vanliga utbildningsupplägg.

Studiebesök och fördjupningsworkshop i biokol
Folkhögskola – trädgårdsmästarlinje

Studiebesök med inriktning på småskalig professionell grönsaksodling och fördjupningsworkshop i hur man använder och tillverkar biokol som komplement i komposter för grönsaksodling. 25 studenter deltog i 3 timmar. Våren 2018.

 

Aktiv matlagning och middag med perspektiv på hållbarhet
Bank – Hållbarhetsavdelning

De ville inspireras och få nya perspektiv på hur de kan jobba med hållbarhet, få en festlig upplevelse och äta god mat. De fick en kort introduktion till platsen, Deltog i köket där de gjorde  pumpa chips och vinäger och blandade teer. Tillfället avslutades med gemensam middag och samtal åt middag kring hållbarhet och miljö. Hösten 2016. 10 deltagare i 3 timmar med middag.

 

6 halvdagar på temat mat och meningsfullhet

Vårdverksamhet – medarbetare på LSS boenden
För tredje gången kom verksamheten med sin personal till Under Tallarna. I grupper om ca 15 medarbetare var de med och utforskat temat meningsfullhet. Meningsfullhet i jorden – plantera träd och skörda till lunchen. Meningsfullhet i matlagning – introduktion med kostråd,  brödbakning, mustning av äpplen och tillagning av soppa. Det blev gemensam lunch och avslutningsvis ett samtal och en workshop om meningsfullhet. 90 deltagare uppdelat på 6 tillfällen, 4 timmar per gång. Hösten 2018.