Praktik

Under Tallarna är ett andelsjordbruk med ett utvidgat perspektiv. Odlingskooperativet Under Tallarna bygger på kunskaper ur en mängd discipliner och mynnar i konkret verkan med platsen, med jorden och det sociala. Platsen brukas med stor omsorg och drivs av tron på en modern matproduktion där fokus flyttas från det stora industriella till det lilla och lokala sammanhanget och där arbetet anpassas till den samtida människans behov. Genom att erbjuda möjlighet att delta i vårt arbete närmar sig Under Tallarna visionen om att vara en inkubator för framtida odlare.

ARBETE
Trädgårdsarbetet utgår ifrån odlingsmetoden täckodling där inget grävande och fräsande sker i jorden. Praktikanter kommer att ta del av/förfina sitt hantverk i grönsaksodling genom att delta i odlingens återkommande cykler och säsongsbetonade arbete. Den återkommande processen har följande steg;

  • Plantskolan – så och skola om i växthus, skötsel och bevattning av plantor, avhärdning.
  • Plantering – förbereda fält för sådd och plantering, plantera och så i fält.
  • Skötsel – genomförande av proaktiva ogräs- och skadedjursstrategier, bevattning, insatser för att stärka mikrolivet i jorden.
  • Skörd – genomförande av strategier för skörd, skölj, förvaring, paketering och presentation av grönsaker.

Ni som är med kommer även att få insikt i hur ett andelsjordbruk fungerar med relationer till andelsägare och restauranger.

ANSÖKA OM PRAKTIK
Alla praktikplatser för 2020 är fyllda. Har du frågor kontakta Ossian Tidblom, tel. 0702 98 24 55