Intention

Världens godaste plats

Vi är sex personer med olika bakgrunder som väljer att arbeta tillsammans i en gemensam riktning, vilket gör att vår intention är mångbottnad och bestå av flera olika lager. Å andra sidan är det hela väldigt enkelt: Vi skapar en plats där våra innerligaste drömmar och visioner kan få möjlighet att gro, spira och växa fram.

Dessa visioner handlar om ett sätt att arbeta och utvecklas tillsammans. De handlar om att våga drivas helhjärtat av lust och vilja, att känna tillit både till oss själva och varandra. De handlar också om att se oss själva som en del av ekosystemen och utifrån det odla och skörda råvaror på naturens villkor och förädla dessa till god och näringsrik mat. Samtidigt som vi regenererar jordmån, binder kol och skapar ett frodigt livsrum för den biologiska mångfalden.

Vidare handlar dessa drömmar om att få leva med full närvaro direkt ur den kärna som var och en bär inom oss, den inre mittpunkt alltjämt kännetecknas av barnets nyfikenhet, skaparglädje, arbetslust och ständiga lärande genom görande. Vi vill organisera och strukturera för största möjliga frihet och som bejakar det vilda i allt. Vi vill ta vårt personliga ansvar för att samarbeta, samskapa, samlära och samvara på sätt som allt och alla mår bra av.

Vår intention är att odla i skogsbrynet, i växthuset och på fälten, samtidigt som vi odlar i oss själva genom att ständigt samla på erfarenheter och ta tillvara på den kunskap som finns omkring oss. intention att odla själva platsen, ett skogsbryn så smakrikt och levande att det vibrerar

De handlar även om att finna nya sätt att förhålla oss till ekonomi, makt och tid, som går långt bortom det som råder i dagens samhälle.