FreSed_Matlust_5078_WEB copy

Aktuellt

KÖP GRÖNSAKER FRÅN UNDER TALLARNA
Vi är övertygade om att det går att producera mat utan att ta av framtidens livsviktiga naturresurser. Hos oss säljs alla grönsaker via vårt andelsjordbruk, som är en form av prenumerationsmodell som skapar mervärden för både odlare, konsumenten och ekosystemet. (Läs mer här om modellen). Vill du vara med och njuta av Under Tallarnas grönsaker i år så finns det ett gäng andelar lediga.

MÖTESPLATS FÖR GRÖN UTVECKLING
Under 2019 och 2020 driver vi Leader finansierade projektet Mötesplats För Grön Utveckling i Järna. Med projektet vill vi öka intresset för matproduktion genom att bjuda in och informera allmänheten, utbilda beslutsfattarna, stärka områdets producenter och locka nya människor till yrken inom matproduktion. Genom aktiviteter, evenemang, nätverk och informationsspridning ska projektet kanalisera det växande intresset för matproduktion som finns i samhället. Under 2020 arrangerar vi ett trettiotal evenemang och aktiviteter kopplat till projektet. Se kalendariet för kommande evenemang.

ODLINGSVÄRDA FLERÅRIGA GRÖNSAKER FÖR PRODUKTION
Under Tallarna deltar i pilot- och samarbetsprojektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker. Det finns många fördelar med fleråriga grönsaker. De krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Dessutom utökas antalet arter och släkten i odlingslandskapet som ger större mångfald. Läs mer om projektet på Skillebyholms hemsida

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.