Mötesplats för Grön Utveckling

Mötesplats för Grön Utveckling

Idén är att utveckla och etablera ett forum för mötet mellan odling, mat och miljö. Projektet ska öka intresset för matproduktion genom att bjuda in och informera allmänheten, utbilda beslutsfattarna, stärka områdets producenter och locka nya människor till yrken inom produktion av mat. Forumet ska vara tillgängligt för en bred allmänhet och aktörer från alla sektorer. Genom aktiviteter, evenemang, nätverk och informationsspridning ska projektet kanalisera det växande breda intresse som finns kring matproduktion som ett kraftfullt verktyg för ett mer hållbart samhälle.

Med detta projekt vill vi erbjuda en öppen fysisk inspirerande besöksträdgård och ett nätverksforum för progressiv matproduktion. Vi kommer att skapa ett forum där deltagare – Såväl turister, lokalbefolkning, samarbetspartners och professionella ska ha möjlighet att utbyta kunskap, förstå hur mat produceras, delta i nätverksträffar och få en arena för att samarbeta mer kring sina hållbara initiativ, produkter och tjänster.