FreSed_Matlust_5078_WEB copy

Aktuellt

BLI ANDELSMEDLEM 2020
Vi är övertygade om att det går att producera mat utan att ta av framtidens livsviktiga naturresurser. Vi vet att när vi odlar jorden rätt så fullkomligt sprudlar det av liv som är med och stärker oss, miljön och lokalsamhället! Det utforskar vi samtidigt som vi njuter goda och hälsosamma grönsaker. Det kan du också vara med och göra genom en grönsaksprenumeration. I februari öppnar vi upp för nya andelsmedlemmar att ta del av våra grönsaker under året. Håll utkik här på vår hemsida. Är du nyfiken så kan du läsa mer om andelsjordbruk här

MÖTESPLATS FÖR GRÖN UTVECKLING
Under 2019 och 2020 driver vi projektet Leader finansierade projektet Mötesplats För Grön Utveckling i Järna. Med projektet vill vi öka intresset för matproduktion genom att bjuda in och informera allmänheten, utbilda beslutsfattarna, stärka områdets producenter och locka nya människor till yrken inom matproduktion. Genom aktiviteter, evenemang, nätverk och informationsspridning ska projektet kanalisera det växande intresse för matproduktion som ett kraftfullt verktyg för ett mer hållbart samhälle. Under 2020 arrangerar vi ett trettiotal evenemang och aktiviteter kopplat till projektet. Se kalendariet för kommande evenemang.

ODLINGSVÄRDA FLERÅRIGA GRÖNSAKER FÖR PRODUKTION
Under Tallarna deltar i pilot- och samarbetsprojektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker. Det finns flera fördelar med fleråriga grönsaker. De krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Dessutom utökas antalet arter och släkten i odlingslandskapet som ger större mångfald. Läs mer om projektet på Skillebyholms hemsida