Om oss

Om oss

Under Tallarna drivs i form av ett kooperativ, vi är sex personer som skapar på platsen med olika bakgrund. Tillsammans verkar i en gemensam riktning. Samarbetet fördjupas gradvis, allteftersom vi lär känna varandras drömmar och rädslor. Kärnan i det vi delar med varandra är ett antal grundläggande principer: Vi vill alla ta ansvar för friheten, vi känner tillit till det vilda och vi ser det absolut nödvändiga i att låta lusten föra oss framåt. Den helhet som vi kallar Under Tallarna är vad som växer fram ur våra samlade erfarenheter från en rad olika fält, men också ur platsens egna naturliga kvaliteter och ur de hundratals människor som på olika sätt, av olika anledningar och i olika utsträckning söker sig till skogsbrynet för att samskapa platsen med oss. Som presentation av oss själva har vi valt att skriva personligt om varifrån vi kommer, var vi står just nu och vart vi är på väg.

Simone Grind      Oskar Rosengren      Ossian Tidblom       Robin Tidblom       Ruben Wätte      Yannick Porter

UNDER TALLARNA PÅ INSTAGRAM