Oskar Rosengren

“Aspeboda. Fyraåringens syn på världen. Allting är nytt, världen är hel, skogen är magisk och sagorna lever. Jag kunde röra mig fritt i omgivningen, möta människor med nyfikenhet och lyssna på deras berättelser. Smaker och dofter från den tiden finns kvar inom mig, med samma intensitet som då. Grannens kaffe och snus. Jag kan minnas specifika måltider, exakt hur de luktade, såg ut och smakade. Detta barnsliga, odelade och öppna sätt att möta omvärlden var en stark upplevelse, som jag senare kom att skiljas från i takt med att jag växte upp. Nu är jag sedan flera år på väg dit igen, inte till Aspeboda men till fyraåringens sätt att uppleva omvärlden som en levande, smakrik och magisk helhet.

Jag ser den västerländska matkulturen som ett sammanhängande strukturellt problem som återskapar sig självt genom oss människor. Det är en enorm apparat, tillsammans skapar vi detta destruktiva monster men som individ kan man välja att göra annorlunda. Det aktivistiska motståndet mot Maskinen och skapandet av hållbara och småskaliga alternativ är två sidor av en och samma helhet. Motståndet måste bedrivas på flera fronter och med olika medel.

Under Tallarna finns en uppsättning användbara verktyg, en plats för oss att arbeta med det vi tror på med hela våra hjärtan. På ett sätt är arbetet ordlöst. Det som växer i trädgården – hur det smakar, doftar och ser ut – är aktivism i sig självt. Det möjliggör en förståelse som är djupare och går bortom språket. Kommunikationen är direkt, inte symbolisk. Här kan jag komma nära både livet och döden, och utforska en massa andra aspekter av livet tillsammans med andra. Den särskilda kultur som finns här på platsen, i gruppen, är föränderlig och frihetlig på ett sätt som är inspirerande och lustfyllt. Det handlar om att skapa världens godaste plats, en plats som möjliggör för varje besökare att åter stifta bekantskap med en fyraårings perception, då allt hör ihop, allt är vid liv och allting är möjligt.”

oskar

Tillbaka