Vad är ett Andelsjordbruk -CSA

Vad är ett Andelsjordbruk -CSA

MODELLEN ANDELSJORDBRUK – CSA

Vårt Andelsjordbruk bygger på modellen Community Supported Agriculture (CSA), som är en form för hur vår matkonsumtion ska kunna vara en aktiv handling för ett välmående ekosystem, vår kropps välbefinnande, rättvisa för råvaruproducenter och livskvalitet för alla inblandade.

Genom att ansluta sig till ett CSA stödjer man en odlingsplats, undviker alla icke-ansvarstagande mellanhänder och får full insyn i matens produktionsväg.

CSA-iden bygger på att skapa nära stabila samarbeten mellan medlemmar, odlare och trädgård. Ett medlemskap gör att odlaren vet att deras produkt blir såld och därmed kan odla det som gynnar trädgården och ekosystemet bäst. Samtidigt kan också fokus ligga på att odla istället för att lägga tiden på distribution och försäljning. Odlaren får då också en jämn översikt över ekonomin som inte följer marknadens osäkra princip. Därtill skapar medlemskapet ett nätverk av människor som stärker trädgårdens olika behov av expertis eller arbetskraft.

Kort sagt innebär det att du som medveten konsument är med och delar den ekonomiska risken för en så osäker verksamhet som småskalig grönsaksodling.

Antalet  CSA-gårdar växer i Sverige. När vi började fanns det 4 CSA-inspirerade verksamheter, nu finns det cirka 45 företag som driver Andelsjordbruk. Modellen gör att fler vågar ge sig på den djärva satsning det innebär att börja odla grönsaker på ett hållbart sätt. En eloge till alla dem! Vi borde egentligen börja kalla det för Community Supporting Agriculture, ett samhällsstödjande jordbruk.

 

Fördelar med ett Andelsjordbruk – CSA 

 • Närodlat- Grönsaker som inte transporterats
 • Miljöriktigt- Giftfritt, utan förpackning, utan transport, utan en massa fossilberoende maskiner.
 • Säsongsbaserat- Grönsaker som är i säsong och därför är resurssnåla att odla.
 • Giftfritt- Inga giftiga bekämpningsmedel, inga miljöförstörande gödningsmedel, inget GMO.
 • Kvalitet- Högt näringsinnehåll, färskt, säsongbaserat, skördat när det är moget, från en jord som samarbetar med mikrolivet.
 • Pengar på rätt ställe- Inga mellanhänder så pengarna stannar hos producenten och konsumenten istället för handlaren och marknaden.
 • Inget svinn- kunden köper en hel säsong grönsaker och säkerställer då inkomsten för producenten. Även Odlings- Transport- och grossistsvinnet försvinner!
 • Ingen distribution- Ingen förpackning, ingen butik, ingen transport, ingen reklam, bara äkta vara.
 • Långsiktighet- Våra odlingsmetoder skapar sunda långsiktiga jordar, vårt förhållningssätt skapar stärkande och långsiktiga relationer mellan mat, odlare och människor.
 • Medskapande- Konsumenter blir delaktiga och får insyn. Vad odlar vi, hur gör vi, hur förädlar vi, hur kan vi välja ansvarsfullt i vår konsumtion? Den gemensamma kunskapen höjs.
 • Relationer- Vi skapar resiliens genom nätverk, tillhörighet, direktkontakt, gemenskap, evenemang, sociala sammankomster och samskapande.