Praktik och Öppna Arbetsdagar ?>

Praktik och Öppna Arbetsdagar

Under Tallarna är ett andelsjordbruk med ett utvidgat perspektiv. Odlingskooperativet Under Tallarna bygger på kunskaper ur en mängd discipliner och mynnar i konkret verkan med platsen, med jorden och det sociala. Platsen brukas med stor omsorg och drivs av tron på en modern matproduktion där fokus flyttas från det stora industriella till det lilla och lokala sammanhanget och där arbetet anpassas till den samtida människans behov. Genom att erbjuda möjlighet att delta i vårt arbete närmar sig Under Tallarna visionen om att vara en inkubator för framtida odlare.


Arbetet

Trädgårdsarbetet utgår ifrån odlingsmetoden täckodling där inget grävande och fräsande sker i jorden. Praktikanter kommer att ta del av/förfina sitt hantverk i grönsaksodling genom att delta i odlingens återkommande cykler och säsongsbetonade arbete. Den återkommande processen har följande steg;

 • Plantskolan – så och skola om i växthus, skötsel och bevattning av plantor, avhärdning.
 • Plantering – förbereda fält för sådd och plantering, plantera och så i fält.
 • Skötsel – genomförande av proaktiva ogräs- och skadedjursstrategier, bevattning, insatser för att stärka mikrolivet i jorden.
 • Skörd – genomförande av strategier för skörd, skölj, förvaring, paketering och presentation av grönsaker.

Ni som är med kommer även att få insikt i hur ett andelsjordbruk fungerar med relationer till andelsägare och restauranger.

Det fins två sätt att delta i arbetet:

ÖPPNA ARBETSDAGAR

Arbetsdagarna är öppna för alla som vill, även om du saknar tidigare odlingserfarenhet. Däremot är det viktigt att du vill vara med i det praktiska arbetet och lära dig hur vi gör.  Varje Tisdag och Torsdag kl. 9 – 13.  April tom Midsommar. Därefter 3 veckors uppehåll. Sen 17 Juli- 30 Okt.

 • 9.00 Introduktion till dagens sysslor vid Växthuset
 • 11.00 Fika –Kaffe, te, knäckemacka/riskaka
 • 11.30 Fortsättning
 • 13.00 Lunch (Alla tar med egen lunch)

Bra att veta

 • Kom i tid kl 9.00 så att vi kan börja tillsammans och stanna helst hela dagen tom 13.00.
 • Vi bjuder på fika men ta med egen lunch.
 • Bli gärna stödmedlem för Under Tallarna senast vid första tillfället eftersom vi har kravet på oss att vara en medlemsbaserad verksamhet.
 • Vattnet kommer från egen brunn vilket innebär att det inte kontrollerats regelbundet men vi har druckit det i alla år.
 • Vi turas om att ställa fram fika.
 • SMSA Ossian varje gång ni tänker delta så att vi kan meddela eventuella förändringar. tel. 0702 98 24 55

 

 

ANSÖKA OM PRAKTIK

Vill du praktisera hos oss längre än fyra veckor kan du ansöka om praktikplats genom att ringa Ossian Tidblom, tel. 0702 98 24 55