Omställningslabbet

Omställningslabbet

Omställningslabbet – ett laboratorium för att ta oss an frågan: hur ställer vi om till ett hållbart samhälle?

En eventserie i fyra delar under 2018-2019 på Under Tallarna för att utforska hur vi ställer om samhället. Tillfällena går under följande teman #1. Motivation #2. Resurser #3. Kreativt motstånd #4. Samskapande med naturen. Tillsammans skapar vi en lekplats och pedagogisk arena för att experimentera och utforska både individuella och kollektiva vägar framåt. Vi utmanar och uppmanar dig att delta!

#1. Motivation
Första labbet genomfördes 19 maj 2018. Ett 50 tal personer deltog under dagen och kvällen. Gästerna var Pella Thiel och Jannika Häggström. Mer info finns i facebook evenemanget: https://goo.gl/TcGe6n

#2. Resurser
Under februari 2019 genomförs
tre Omställningslabb i mindre grupp på temat: Berättelser om en annan syn på resurser. Detta är en förstudie för inbjudna för att senare göra ett större Omställningslabb på temat. 

Omställningslabbet leds av Yannick med ett eller fler gästspel varje gång. Yannick Porter är processledare och projektledare på Under Tallarna. Utbildad på Kaospiloterna i Danmark. Sedan 2010 har han engagerat människor för ett hållbart samhälle genom arbete med och för Greenpeace samt i sociala projekt i Syd Afrika, Danmark och Sverige.

Kontakt: yannick@undertallarna.se