Manlighet och Klimatkrisen

Manlighet och Klimatkrisen

Samarbetet mellan MÄN och Under Tallarna har pågått sedan metoo, vintern 2017/2018. MÄN utvecklade ett samtalsmaterial #eftermetoo för att möta alla de män som sökte sig till organisationen. Grupper startades runtom i landet. MÄN och Under Tallarna har utgått från detta samtalsmaterial och även inkluderat hur patriarkala mönster och normer om maskulinitet möjliggör övergrepp mot såväl kvinnor (och människor) som mot naturen. Samarbetet utforskar hur vi kan välja ömsesidighet och omsorg för att utveckla en jämställd och hållbar värld fri från våld mot människor och natur. Det har tagit sig uttryck i form av 4 mansgrupper som setts 8 gånger per grupp, en fullsatt killmiddag med 30 deltagare och ett par seminarium i Stockholm om manlighet och klimatkrisen.

 

Ny mansgrupp startar 3/4

Under 2018 träffades 4 grupper under 8 träffar per grupp. Nu startar en ny grupp med 8 träffar de första träffarna är enligt MÄNs fina material (som bl.a. använts med alla som vänt sig till MÄN i samband med metoo, se materialet här), och 3 ytterligare träffar fokuserar på hur samma patriarkala strukturer och maskulinitetsnormer som möjliggör mäns övergrepp mot kvinnor också möjliggör män(niskorna)s övergrepp mot naturen. Vi övar på att lyssna och att hitta vad vi längtar efter och vill skapa i relationer med människor och med naturen.

När: första tillfället 3/4 kl. 19 – 21, de 7 efterkommande onsdagarna ses vi samma tid (med uppehåll påsklovsveckan v.16 samt v.21).

Var: vi ses vid brasan i torpet Under Tallarna i Järna. Rönnvägen 25

Vem: det finns plats för 8 personer.

Kostnad: mellan 100-800 kr, du bestämmer vad som passar dig att betala, pengarna går till Under Tallarna.

Anmälan: Meddela senast 29/3 om du vill vara med – till Vidar Vetterfalk på tel 073 666 60 60 eller mail vidar.vetterfalk@gmail.com

 

Varmt välkommen att delta!